OM STIFTELSEN

Hej och välkomna till Blå Rummet stiftelsens hemsida!

Jag heter Helén och är kommersiell chef på Färjestads BK. Inom ramen av mitt uppdrag har jag även förmånen att få vara delaktig i stiftelsen Blå rummets arbete. Att denna stiftelse en gång i tiden startades av Färjestads BK har att göra med att alla inte har det lika lätt i livet. Många barn och ungdomar har tuffa utmaningar att hantera. Genom stiftelsen arbete vill vi bidra till att öka barn och ungdomars livskvalité, barn och ungdomar som möter vissa hinder och har utmaningar i sin vardag. Jag är oerhört stolt över viktiga arbete som bedrivs inom stiftelsen och den betydelse och skillnad vi faktiskt, ofta med små medel, klarar av att göra. I vår arena har vi bland annat ett rum, blå rummet, där barn och ungdomar med särskilda behov har möjlighet att få komma och delta på våra arrangemang. Vi anordnar också en mängd aktiviteter och initiativ för att synliggöra stiftelsen och samla in kapital. Kapital som sedan ska användas till stöd för barn och ungdomar med särskilda behov. Alla är mer än välkomna att stödja denna stiftelse! Det kan man göra genom att på olika sätt vara delaktig i de aktiviteter vi genomför eller genom direkta bidrag. Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller idéer och tankar på samarbete. Tillsammans gör vi skillnad!

Bästa hälsningar

Helén Högberg
Färjestad BK

osbDvNcg
Helén Högberg

Om Färjestad BK Blå Rummet stiftelsen

Blå Rummet stiftelsen arbetar för att förbättra livskvalitén för sjuka och funktionshindrade barn. Avkastningen från tillgångarna går till stipendier som delas ut och på så vis kan stiftelsen bidra till en mer livfull vardag för de familjer som är i behov av ekonomisk hjälp.

Vår historia

Under åren har värdarna i Blå Rummet lagt märke till att flera av familjerna med sjuka och funktionshindrade barn har en mycket ansträngd ekonomi och att fattigdomen bland de sjuka och funktionshindrade barnen är stor. På grund av barnets sjukdom eller funktionshinder har inte föräldrarna möjlighet att arbeta heltid. Vidare kan barnen ha särskilda behov av hjälpmedel och mediciner som inte ersätts av samhället vilket frestar på ekonomin ytterligare. Tanken väcktes därför hos värdarna i Blå rummet att starta en stiftelse vars avkastning skall delas ut som ett eller flera stipendier till sjuka och funktionshindrade barn. De kontaktade konstnärer och presenterade sin idé, konstnärerna trodde på idén och skänkte tavlor vars försäljningsintäkt skall utgöra grundplåten till stipendierna. En stiftelse med namnet Färjestad BK Blå Rummet stiftelsen har bildats. Fler aktiviteter planeras för att tillföra stiftelsen ytterligare kapital, de kommer att presenteras på hemsidan under rubriken Nyheter.

Stiftelsens ändamål

Färjestad BK Blå Rummet stiftelsen har till syfte att med avkastningen från tillgångarna bidra till att höja livskvaliteten för sjuka barn (tom 18 års ålder) och barn med funktionshinder, eller barn (tom 18 års ålder) som annars har svåra livsvillkor. Ändamålet tillgodoses genom att lämna ekonomiskt bistånd till den eller dem som styrelsen utser efter prövning utifrån destinatärens behov. Bidrag skall även kunna lämnas till juridisk person som verkar i linje med stiftelsens syfte.

Om Blå rummet

blar

Blå rummet är en mötesplats för sjuka och funktionshindrade barn där de tillsammans med sina familjer kostnadsfritt kan få se ishockey och konserter. Detta vill vi ska vara en plats som bringar lycka och ett avbrott i vardagen.

Varför finns Blå rummet?

I samband med byggnationen av Löfbergs Lila Arena önskade Färjestad BK skapa en mötesplats för sjuka och funktionshindrade barn där de tillsammans med sina familjer kunde få se på ishockey och därigenom få ett avbrott från vardagen och dess problem. Sedan Löfbergs Lila Arena öppnades 2001 har blå rummet besökts av ca 6.000 sjuka och funktionshindrade barn som i samband med ishockeymatcher och konserter i arenan kostnadsfritt har fått ta med sig en anhörig. Verksamheten är mycket uppskattad och betyder oerhört mycket för de sjuka och funktionshindrade barnen.

Vill du sitta i Blå Rummet?

För att sitta hos oss i Blå Rummet skickar ni ett mail till fbkblarummet@gmail.com och ni får ta med er en vän eller familjemedlem. Har vi platser kvar får ni en bekräftelse på mailet och ni är varmt välkomna till arenan, skulle ni inte få någon bekräftelse har vi tyvärr fullt och ni är välkomna att kontakta oss till nästa match.